Parohia Sf. Nicolae - Amaradia(Belivacă)

 

Organisme Parohiale

Organismele statutare ale Parohiei Sf. Nicolae – Amaradia sunt:

- Adunarea Parohială

- Consiliul Parohial

- Comitetul Parohial

Adunarea Parohială este organismul deliberativ al enoriei. Ea este compusă din credincioşii creştin – ortodocşi majori din cuprinsul parohiei, bărbaţi şi femei, care mărturisesc prin credinţa, faptele şi ţinuta lor morală ataşamentul faţă de Biserica Ortodoxă, de învăţătura ei de credinţă şi de instituţiile ei.

Atribuţiile Adunării Parohiale sunt cuprinse în articolele 55 – 58 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, recunoscut prin Hotărârea Guvernului României nr. 53 din 16 ianuarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 50/22 ianuarie 2008.

Consiliul Parohial este organism executiv al Adunării Parohiale. Atribuţiile sale sunt cuprinse în articolele 59 – 63 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.

Consiliul Parohial al Parohiei Amaradia cuprinde un număr de 15 membri, implicaţi activ în activităţile misionare, gospodăreşti, economice, culturale şi sociale ale parohiei, reprezentativi pentru întreaga componenţă a enoriei.

Membrii actualului Consiliu Parohial, aleşi pentru perioada 2010-2014, sunt următorii:

Pr. Bonea Florin – preşedinte Ing. Nicola Vasile
Pr. Mirea Iulian – preot slujitor Pădureţu Dumitru
Pr. Tudor Cristian – preot slujitor Preda George
Bădescu Lucian – cântăreţ Ing. Răducanu Mircea
Lăzărescu Gheorghe - supleant Ec. Anghel Lucian – epitrop
Popescu Dumitru - supleant

 

Comitetul parohial este organism parohial executiv, structurat în cinci servicii:

- Serviciul social

- Serviciul misionar

- Serviciul cultural

- Serviciul pentru tineret

- Serviciul administrativ – gospodăresc

Atribuţiile Comitetului Parohial sunt cuprinse în articolele 66-68 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.

 

Membrii Comitetului Parohial al Parohiei Sf. Nicolae – Amaradia sunt:

 

Popescu Ana Popescu Rita
Ceapă Viorica Pădureţu Florica
Moşic Cornelia Becheru Ana
Efrim Gheorghiţa Gavrilovici Neonila
Petrescu Elena Paleacu Ştefania
Bugaru Gheorghiţa Pătru Emilia
Răducanu Dorina
 
Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional
și cofinanțat de Uniunea Europeană
prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Vizite incepand cu data de 14 martie 2011