Parohia Sf. Nicolae - Amaradia(Belivacă)

 

Crucea de piatră

Crucea de piatră, valoros monument istoric, se află amplasată în partea de răsărit a bisericii, între altar şi strada Amaradia.

Data la care a fost ridicată este consemnată pe partea de sud a crucii: "1800. 7309 săf(te)m(brie) 11".

Există mai multe opinii cu privire la locul iniţial al amplasării acestei cruci, cât şi la scopul pentru care a fost ridicată. Părintele Nicolae Nicolaescu era de părere că, în locul în care a fost fixată, în colţul de nord-vest al curţii bisericii, era un răscruci, unde familia Belivacă săpase şi o fântână. Părintele Ioan Stanciu, constatând că sunt inscripţionate numai numele celor răposaţi, era de părere că această cruce a fost ridicată pe locul de veci al familiei Belivacă, tot în partea de nord a incintei, iar D-l profesor Ion Pătraşcu susţine că are caracter votiv.

Textul dăltuit în piatră este următorul: "+ Cu ajutoriu Sfintei Troiţă s-au ridicată această Sfântă Cruce în zilele mării sale Alisandru Moruzi vodă, de robu lui Dumnezeu jupană Hristea Belivacă. Pomeneşte Doamne: Nastasiia, Dumitru Ioana, Păuna, Ioana, Ştefană ereu, Climentă mona(h), Iona, Pătraşco, Vilavia, Dumitra, Opriia, Pătru, Bălaşa, Opriţa, Dima, Pătru, Marco, Costandina, Ion, Voica, Mariia, Ioana, Mihai, Giura, Pătraşco, Dumitra, Mariia, Zamfir, Hristia dascălu, Radu, Malciu, Ancuţa, Hristia naşu dumnialui, Dumitrakie naşul dumnialui, Mariuţa naşi dumă(nealui) Hristea Belivacă, cu niamul lui".