Parohia Sf. Nicolae - Amaradia(Belivacă)

 

Turnul de intrare

Turnul de intrare, cu rol de clopotniţă, ridicat în anul 1870 de Bălaşa Sinescu, asigură accesul în incinta bisericii dinspre strada Iancu Jianu. Până în anul 1925, aceasta era singura intrare în incintă, biserica neavând deschidere la strada Amaradia. Pe latura de răsărit a curţii era o potcovărie, pe care parohia a cumpărat-o, când s-a ivit momentul oportun, şi a demolat-o.

Este printre puţinele turnuri de intrare rămase nedesfiinţate, la vechile biserici ale Craiovei. Altele mai întâlnim doar la bisericile Sf. Treime, Oota, Hagi Enuşi şi Cimitirul Sineasca (pentru fosta biserică Podbaniţa). Aceasta din urmă a fost ridicată de aceeaşi ctitoră, pe moşia ei din apropierea bisericii Belivacă, având acelaşi plan constructiv.

Cele două turnuri de intrare "gemene" au fost ctitorite în urma Legii înmormântărilor, promulgată în anul 1864 de domnitorul Al. Ioan Cuza, când s-au desfiinţat cimitirele din preajma bisericilor, deci şi cel din curtea de la Belivacă. Atunci, Bălaşa Sinescu a donat Primăriei terenul său din vecinătatea bisericii Podbaniţa, pentru amenajarea unui cimitir public, şi a ridicat cele două clopotniţe. Cu timpul, cimitirul s-a extins şi a primit numele donatoarei, iar biserica Podbaniţa a fost demolată abuziv în anul 1937.

Arhitectura turnului de intrare este specifică sfârşitului secolului al XIX-lea, diferită total de cea a bisericii.