Parohia Sf. Nicolae - Amaradia(Belivacă)

 

Decorația exterioară

Biserica este un monument cu volume bine echilibrate şi proporţii plăcute, bine puse în valoare de plastica faţadelor.

Un brâu median cu profil semicircular mărginit, de o parte şi de cealaltă, de caracteristicile şiruri de zimţi, obţinute prin aşezarea pe colţ a cărămizilor, împarte faţadele bisericii în două registre.

Registrul inferior cuprinde soclul şi un şir de firide oarbe de formă dreptunghiulară.

Registrul superior este ritmat, de asemenea, de firide oarbe, în prelungirea celor din registrul inferior, terminate, însă, cu arce semicirculare eliptice.

O frumoasă cornişă, cu trei şiruri ritmate în "dinţi de fierăstrău" încununează faţadele, modelate cu sobrietate, însă, fără monotonie.

Meşterul a marcat clar, în silueta monumentului, despărţirea dintre pridvor şi pronaos, prin micşorarea registrului superior de firide.

Privind frontal, pe faţada de vest, monumentul este încins de un brâu median cu profil semicircular şi un singur rând de cărămizi, dispus în formă de "dinţi de fierăstrău".

Registrul superior al faţadei de vest este decorat cu câte două arcade, la dreapta şi la stânga, cu Sfinţii Arhangheli realizaţi din stucatură. Central, sunt pictate trei scene, delimitate de ciubuce de zidărie, reprezentând icoana de hram Schimbarea la faţă, flancată de icoana Sfântului Nicolae (celălalt hram) şi cea a Sfântului Ioan Botezătorul.

Registrul inferior este ritmat de arcadele trilobate, susţinute de coloanele pridvorului.

Brâiele şi cornişa evazată spre exterior sunt policrome. Un decor caracterizat de frumuseţe, simplitate şi rafinament, într-o gamă cromatică restrânsă (roşu, negru, ocru) apare în zona turlei, reliefând elementele de arhitectură. Acelaşi tip de decor îl găsim şi la nivelul coloanelor şi arcelor pridvorului.